Training omgaan met agressie

We spreken van agressie wanneer iemand andermans grenzen overschrijdt, bewust schade berokkent of met woede probeert iets te bereiken. In het dagelijkse werk komen mensen dergelijk gedrag regelmatig tegen. Bij het omgaan met agressieve mensen is de manier van communiceren van belang, actie vraagt om een reactie. Door inzicht te hebben in jouw eigen manier van communiceren en manieren te kennen om goed gericht te kunnen communiceren kun je anderen beïnvloeden. Zo leer je dan in de training agressie (beter) om te gaan met mensen die agressief gedrag vertonen.

Onderwerpen die tijdens de training behandeld worden

  • Wat is agressie?
  • Leer agressie herkennen
  • Wat kun je doen in geval van calamiteit?
  • Wat is emotionele chantage en hoe kun je hier mee omgaan?
  • Wat is frustratieagressie en hoe ga je hier mee om?
  • Doelgerichte agressie
  • Fysieke agressie
  • Communicatie/ verbaal

Na de training ben je in staat om situaties van agressie te herkennen, een strategie te bepalen en doelgericht te handelen.

Neemt u voor data contact met ons op

Geen cursus data gevonden