Training crisismanagement

Iedere organisatie kan in de situatie terecht komen van een incident. Een incident kan vervolgens uitbreiden, waardoor een organisatie in een ongewenste crisissituatie belandt. Dit kan een gevaar vormen voor de continuïteit van de organisatie. Iedere organisatie wil en moet zich hierop voorbereiden en zo gericht de crisis te bestrijden.

Naast proactief nadenken over en implementeren van een strategie voor een dergelijke situatie, en het hebben van een crisismanagementplan is het natuurlijk ook van wezenlijk belang dat alle direct betrokkenen op een goede manier zijn voorbereid en weten hoe daadwerkelijk te handelen. Het gaat dan niet enkel om kennis maar juist ook om vaardigheden. Aanwezige kennis en competenties moet juist in deze situaties op een goede manier ingezet worden.

Tijdens een crisismanagementtraining worden alle betrokken leden van het crisismanagement daadwerkelijk getraind. Inzicht in de aanwezige kennis en competenties, aangevuld met ervaringen is van groot belang. Op basis van een teamevaluatie wordt dan ook eerst een overzicht opgesteld van aanwezige competenties en vaardigheden gericht op crisisbeheersing. Mede op basis van het eventueel aanwezige crisisplan worden reële crisissituaties benoemd en de noodzakelijke procedures aansluitend besproken en getraind. Tevens wordt gekeken naar benodigde middelen en de werking ervan. Aansluitend worden passende scenario’s geoefend, getraind en geëvalueerd ook op basis van het crisisplan.

Na de training is het crisis team nog meer in staat adequaat te reageren en te handelen in de situatie van crisis.

Neemt u voor data contact met ons op.

Geen cursus data gevonden