Buitenwacht Basis (SOG)

Als Buitenwacht handel je adequaat tijdens calamiteiten bij de werkzaamheden in en rond de besloten ruimte. Je voorkomt onveilige situaties tijdens werkzaamheden in en rond de besloten ruimte en functioneert als de oren en ogen van de medewerkers in de besloten ruimte. Voorbeelden van besloten ruimten zijn kruipruimten, mestkelders en giertanks, rioleringsstelsels, sleuven met pijpleidingen, reactieketels en opslagtanks, tankwagens en dubbele wanden op schepen.

Doelgroep
Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.

Inhoud van de opleiding
De cursus Buitenwacht Basis duurt 1,5 dag en bestaat uit theorie, praktijk en examen.

Dag 1: 9:00 - 13:00 Theorie

Dag 2: 9:00 - 17:00 Praktijk & examen

Theorie

 • Algemeen (basisbegrippen)
 • Wetgeving (Arbowet)
 • Veiligheid (algemene veiligheids- en milieuregels, specifieke risico’s, communicatie, maatregelen om veilig te werken, werkvergunning, alarmsituatie)

Praktijk

 • Communicatie met opdrachtgever/vergunninghouder, uitvoerend medewerker en operator
 • Uitvoering voor werkzaamheden (vluchtrichting bepalen, afwijkingen en gevaren signaleren en procedures toepassen)
 • Uitvoering tijdens werkzaamheden (gevaarlijk gedrag signaleren, registratie van medewerkers, handelen bij veranderende omstandigheden)
 • Uitvoering bij afsluiten werkzaamheden (procedure toepassen bij afsluiten)
 • Uitvoering bij noodsituatie (procedure toepassen bij alarm, noodplan /reddingsplan en evacuatie)
 • In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Examen

 • Theorie examen
 • Praktijk examen ‘Communicatief Vaardig Optreden’ (CVO)
 • Praktijk examen ‘Multimediaal Praktijkgericht Computer Examen’ (MPCE)
 • In de opleiding worden de onderwerpen conform de toets termen behandeld.

Vooropleiding
Om deel te nemen aan dit examen dient u in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s:

 • B-VCA
 • VOL-VCA
 • VIL-VCU
 • of een gelijkwaardig vastgesteld diploma/certificaat

Daarnaast dient u minimaal 18 jaar te zijn.

Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

Diploma/certificaat
Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt men een gecertificeerd SOG diploma ‘Werken als een Buitenwacht’. Dit diploma is persoonsgebonden en heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Benodigdheden tijdens de opleiding
Om volledig mee te kunnen doen aan de opleiding verwachten wij dat u zorgt voor eigen PBM’s (helm, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, werkkleding).

Opleidingsvoorwaarden
Om onze opleidingsvoorwaarden te downloaden klikt u hier.

Geen cursus data gevonden