BHV Coördinator/Hoofd

De BHV coördinator houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV- taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen.

Inhoud opleiding
Opzetten en beheren van de BHV- organisatie.
Zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners.
Communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.

De opleiding BHV coördinator hoofd kent geen formele begineisen. De opleiding is bedoeld voor personen met een MBO/ HBO- niveau die managementverantwoordelijkheid dragen voor een onderdeel van de organisatie. Zij dienen verantwoordelijk te zijn voor het voorbereiden en implementeren van het Arbo- beleid met betrekking tot de bedrijfshulpverlening.

De opleiding neemt in totaal 24 uur in beslag. Na de eerste, tweedaagse, training van 16 uur is er een periode van ongeveer 16 weken waarin gewerkt kan worden aan de BHV organisatie voor de eigen werksituatie. Op de laatste cursusdag moet het plan worden gepresenteerd en wordt het schriftelijk examen afgelegd. De laatste cursusdag neemt 8 uur in beslag.

Paraat verzorgt de lunch tijdens de opleidingsdagen in het opleidingscentrum van Paraat in Nieuw-Vennep.

Diploma/certificaat
De cursist ontvangt het diploma bij een voldoende beoordeling. Men dient jaarlijks een herhalingsopleiding te volgen om de geldigheid van het diploma/ certificaat te behouden. Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met Paraat.

Opleidingsvoorwaarden
Om onze opleidingsvoorwaarden te downloaden klikt u hier.

Geen cursus data gevonden