Veiligheidseffectrapportage

In bepaalde situaties kunnen organisaties met specifieke activiteiten verzocht en/ of verplicht worden door de gemeente om een Veiligheidseffectrapportage (VER) op te stellen. De VER geeft een integraal beeld van de aanwezige reële risico’s en de genomen maatregelen tegen zowel de risico’s zelf als tegen de gevolgen ervan.

Het betreft een breed scala van onderwerpen van sociale en fysieke veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn o.a.: criminaliteit, overlast, onveiligheidsgevoelens, brand, blootstelling aan gifgassen en rook, explosies, verstoring van de openbare orde, natuurgeweld, verkeerskundige veiligheid, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Een VER is te allen tijde maatwerk.

Het doel van de VER is om middels een gestructureerd en transparant proces samen met alle betrokkenen zowel intern als extern:

 • Inzicht te krijgen in de veiligheidsrisico’s door middel van een analyse.
 • Het ambitieniveau te bepalen en de noodzakelijke maatregelingen met behulp van een ontwerp te benoemen.
 • De veiligheid te waarborgen, dit ook tijdens en na afronding van (nieuw) bouw.

Onderdelen die opgenomen zijn in een VER zijn o.a.

 • Bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan
 • Beveiligingsplan
 • Bedrijfsvervoersplan
 • Risicoprofielen
 • Plattegronden 

Op basis van interviews met betrokkenen binnen de organisatie, overleg en ondersteuning met en naar externe hulpdiensten wordt uiteindelijk de VER opgesteld. Aansluitend is er ondersteuning in de uitvoering en het beheer van de VER.

Is uw onderneming opgelegd een veiligheidseffectrapportage op te stellen? Wij kunnen u helpen, neem contact op met één van onze medewerkers via 085 - 0449000 of vul ons contactformulier in.

Onze klanten aan het woord

 • "Uitstekende partner bij het oplossen van vragen op veiligheidsgebied"
  Edwin Snel Manager General Services Paraat quote
 • "Betrouwbare partner, goede prijs-kwaliteitverhouding, vakbekwame monteurs"
  Ton Bouwmeester Hoofd Magazijn Paraat quote
 • "Bereikbaarheid en prettige prijsvorming maken de samenwerking een succes"
  Simon Nieman Servicecoordinator Paraat quote

ADVIES

Neem nu contact met ons op 

085 - 044 9000

E-MAIL ONS

info@paraat.nl